دانلود بهترین آهنگ های قدیمیگل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غمها

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد


گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد

می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم

گل پونه های وحشی دشت امیدم


وقت سحر شد

خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غمها


برچسب‌ها: دانلود, ترانه های قدیمی, آهنگ های ایرج بسطامی, آهنگ گل پونه ها, گلچین تصنیف های قدیمی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد نادربیگی در یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 |

دانلود بهترین ترانه های قدیمی

 

به رهی دیدم برگ خزان

پژمرده ز بیداد زمان

كز شاخه جدا شد

چو ز گلشن رو كرده نهان

در رهگذرش باد خزان

چون پیك بلا بود

ای برگ ستمدیده پاییزی

آخر تو زگلشن ز چه بگریزی

روزی تو هم آغوش گلی بودی ، دلداده و مدهوش گلی بودی

ای عاشق شیدا

 دلداده رسوا

 گویمت چرا فسرده ام

در گل نه صفایی

 نی بوی وفایی جز ستم ز وی نبرده ام

خار غمش در دل بنشاندم

 در ره او من جان بفشاندم

تا شد نو گلِ گلشن و زیب چمن

رفت آن گل من از دست  با خار و خسی پیوست

من ماندم و صد خار ستم

 وین پیكر بی جان

ای تازه گلِ گلشن

پژمرده شوی چون من

هر برگ تو افتد به رهی پژمرده و لرزان


برچسب‌ها: دانلود, ترانه های قدیمی, آهنگ های ایرج بسطامی, آهنگ برگ خزان, گلچین تصنیف های قدیمی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد نادربیگی در چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 |